ESF Actie E: Sociale Innovatie

Werkprocessen en werkomstandigheden slimmer organiseren om effectiever te werken, wie wil dat nou niet. En het is nu ook nog eens financieel zeer aantrekkelijk met de sociale innovatie subsidie vanuit de Europese Unie. Vernieuwen en veranderen om beter te presteren staat bij iedere organisatie die zich verder wil ontwikkelen hoog op het verlanglijstje. Maar wat hierbij de beste aanpak is, wat het oplevert en niet onbelangrijk, wat het kost, houdt veel ondernemers tegen concrete stappen te zetten. EHS manager ondersteunt uw organisatie met verander- en verbeterexpertise, zodat de juiste aanpak en het gewenste resultaat wordt bereikt. De Europese subsidie ESF actie E: Sociale innovatie - vitale bedrijven, kan aan de andere kant voor een aanzienlijke financiële ondersteuning zorgen. 
Doordat EHS manager u helpt met het indienen van de aanvraag, het opstellen van een gedegen projectplan, het uitvoeren van het project en het opstellen van een gedegen projectadministratie en rapportage, kunt u zich richten op uw core business.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Onderstaand de criteria op een rij:
  • Uw project richt zich op tenminste één van de volgende thema’s:
  • Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen. 
  • Duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.
  • Uw project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Deze adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak.
  • U financiert 25% van de totale projectkosten.
  • Uw project duurt maximaal negen maanden.


Hoogte subsidie

 
De subsidie bedraagt standaard € 18.000,-. Er wordt geen subsidie verstrekt wanneer de kosten van de adviseur lager zijn dan € 13.000,-.
Subsidie kan worden aangevraagd van 3 oktober 2011 tot en met 31 december 2012.
Voor de laatste informatie omtrent de subsidieregeling kunt u terecht op de website van
het http://www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_e
Benieuwd wat sociale innovatie binnen uw organisatie kan opleveren? Een project dat geld gaat opleveren laten uitvoeren met 75% susbidie? Wij leggen het graag in een
persoonlijk gesprek aan u uit.