Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor handelsorganisaties

Aanleiding


Omdat een handelsorganisatie voor haar voortbrengingsprocessen sterk afhankelijk is van leveranciers kan MVO niet los gezien worden van maatschappelijk verantwoord Inkopen (MVI) of duurzaam inkopen. MVO richt zich op het management van de externe bronnen van de onderneming zodat dat aan de economische, wettelijk, sociale, ethische en filantropische verwachtingen wordt voldaan van de belangrijkste stakeholders van de onderneming. MVO kan ook inhouden dat men zich actief richt op het recyclen van overtollige materialen. Duurzaam inkopen vertaalt zich in concrete eisen met betrekking tot leveranciers, hun producten en processen. De omschrijving geeft aan dat duurzaam inkopen een dynamisch begrip is.
imgres

Ontwikkelfasen


De verschillende ontwikkelingsfasen voor MVO zijn hier verder uitgewerkt in onderstaand model:
  • startfase: In deze fase worden de doelstellingen voor MVO ontleend aan het duurzaamheidsbeleid van de onderneming. Samen met een aantal leveranciers worden pilotprojecten uitgevoerd. De onderneming streeft duurzaamheid van leveranciers na, door het een duurzaamheidsverklaring te laten ondertekenen.
  • fase van risicoreductie: Projecten met leveranciers zijn geselecteerd na een grondige risico-inventarisiatie en evaluatie, waarbij van leveranciers concrete garanties met betrekking tot duurzaam produceren wordt gevraagd.
  • fase van waardecreatie: Duurzaamheid is een onderdeel van de alledaagse bedrijfsvoering. Leveranciers wordt gevraagd actief bij te dragen en met voorstellen te komen om tot betere en meer duurzame product- en procesoplossingen voor de klanten van de onderneming te komen. Dit leidt tot gezamenlijke innovatieve product- en procesontwikkeling.
  • fase van volledig geintegreerde duurzaamheid: Duurzaamheid is nu geborgd in alle processen van zowel de eigen onderneming als die van de eerstelijnsleveranciers. Deze zetten uit eigen beweging het duurzaamheidsbeleid voort richting hun leveranciers.

Stappenplan


Wat zijn de eerste stappen op weg naar de fase van volledig geintegreerde duurzaamheid en hoe kan EHS manager u daarbij helpen:

  • formuleer een duurzaamheidsbeleid met het accent op recycling van producten, materialen, het voorkomen van afval.
  • houd bij het ontwikkelen van klantoplossingen rekening met duurzaamheids- en milieueisen.