Compliance / Wet- en regelgeving
Vragen van mijn opdrachtgevers:


  • Mag ik hier uitbreiden?
  • Mijn bedrijf wordt binnenkort overgenomen, voldoe ik wel aan alle wetten en regels?
  • We willen een overzicht van wettelijke vereisten en up to date blijven op het vlak van milieuwet- en regelgeving.

Milieuvergunningen en environmental due diligence audits.


Het belang van het actueel (bij)houden van vergunningen en wet- en regelgeving wordt nog steeds onderschat. Een actuele vergunning voorkomt sancties. EHS Manager beschikt over de technische, juridische en beleidsmatige kennis en over meer dan twintig jaar praktijk ervaring in dit werkveld.
Het laten uitvoeren van een onafhankelijke audit, of het nu om een bedrijfsovername, milieuaspecten bij uw eigen bedrijf of bij een van uw leveranciers gaat. EHS manager heeft talloze audits uitgevoerd in diverse sectoren: Levensmiddelenindustrie, Metaal- en electrotechnische industrie, rubber en kunststoffen en proces en chemische industrie.

Europese wetgeving


Ook de implementatie van EU richtlijnen zoals REACH wordt door ons verzorgd.

Op
deze pagina vindt u enkele handige hulpmiddelen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen.
Compliance management is een actueel onderwerp, lees er meer over in mijn blog.